Niedźwiednik

Serwis poświęcony dzielnicy Gdańsk Niedźwiednik

Forum dzielnicy Niedźwiednik

Komunikacja SKM i PKM

Ze stacji
Do stacji
Data
odjazdu przyjazdu
Godzina

Godziny

00 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23

Minuty

00 05 10 15 20 25
30 35 40 45 50 55

Komunikacja autobusowa

Linie autobusowe
110 122 126 136 157 184 210 283
Linie nocne
N3

Mapa dzielnicy Niedźwiednik

 

Komisariat Policji